Mange sliter med mye gjeld i form av kredittkort og forbrukslån. Dette medfører ofte høye renteutgifter og et stort press på økonomien. Dagens næringsliv rapporterer at i følge Finanstilsynet økte misligholdelse av forbrukslån betydelig i løpet av fjoråret. Selv for de som greier betjene lånene sine, kan låneutgifter være en stor del av månedsbudsjettet. Ikke alle vet at det er mulig få bedre betingelser på den gjelden man allerede har.

Hva er refinansiering med sikkerhet?

Når du refinansierer ett eller flere lån, betyr det at du tar opp et nytt lån for å løse ut eksisterende gjeld. Forbrukslån og kredittkort er eksempel på usikrede lån. Dette betyr lån der långiver ikke tar pant i eiendel. Denne type lån har som regel høyere kostnader enn andre type lån. Å refinansiere lån med sikkerhet betyr at låntilbyder tar pant i eiendom som hus, leilighet og bil, som sikkerhet for at lån blir tilbakebetalt.

Redusering av rentekostnad

Lån uten sikkerhet betyr større risiko for banken, og dermed høyere rente for deg. Rentenivå på både usikrede og sikrede lån vil selvsagt variere etter tilbyder, i tillegg til låntakers økonomiske situasjon. Likevel er det en tommelfingerregel at sikrede lån generelt vil ha et lavere rentenivå. Derfor kan det være mye å spare på å bytte ut hvilken type gjeld du har.

Reduser gebyrkostnader med refinansiering

Har du mange smålån, betaler du mest sannsynlig termingebyr på flere av dem. Dette er som regel ikke store enkeltbeløp per lån, men samlet kan dette bli en betydelig sum. Ved å betale på ett større lån slipper man mange gebyr, og kan heller bruke de pengene på andre ting.

Refinansiering gir økonomisk oversikt

Med mange smålån er det lett å miste oversikt. Kanskje vet du ikke hvor mye som skal ut av kontoen og når. Det er lett å miste oversikt over hvor mye du betaler i renter og gebyr, og hvor mye gjeld du har totalt. Ved å samle alle smålån til ett lån, får du bedre oversikt over totalgjeld, kostnader og hvordan dette påvirker din økonomi.

Større fleksibilitet

Bankene vil ofte kunne låne ut et større beløp, og tilby lengre nedbetalingstid på sikrede lån. Dette gir deg som låntaker større fleksibilitet i din økonomi. Lengre nedbetalingstid vil selvsagt øke de totale rentekostnadene, men kan gi deg et pusterom i ditt månedsbudsjett.

Lavere månedskostnad ved å refinansiere

Som en konsekvens av reduserte rente- og gebyrkostnader skal de totale kostnadene knyttet til din gjeld bli lavere. Med økt oversikt og større fleksibilitet kan du velge kortere eller lengre nedbetalingstid. Eksempelvis kan du betale noe av det du før betalte i renter, som ekstra avdrag. Da vil du bli gjeldfri enda raskere, og totalkostnadene blir lavere. Alternativt kan du betale like mye avdrag som før, og få en lavere månedskostnad. Dette kan komme godt med i en trang økonomi.

Vær varsom

Uavhengig av lånetype, er det alltid viktig være klar over hvor mye gjeld du har råd til. Det kan være fristende ta ut et større beløp, om du ser du har råd til det her og nå. Husk alltid at du også må beregne at renten kan gå opp. Dette gjelder også lån med sikkerhet, med mindre du har avtale om fastrente. Ved å refinansiere med sikkerhet gir du långiver pant i din eiendom. Om du misligholder lånet, kan långiver i verste fall kreve denne solgt for å få tilbake lånebeløp.

Oppsummert

For å refinansiere med sikkerhet er det en forutsetning at du har en eiendel av type hus, hytte eller bil. Dette vil kunne spare deg penger, samt gi deg bedre oversikt og større fleksibilitet i din økonomi.