Av og til har vi alle behov for mer penger enn det vi har på kontoen. Det kan være vi ønsker å pusse opp, eller får en uventet reparasjonsregning. Kanskje har vi mulighet til å reise på ferien vi alltid har drømt om. Det er ikke alltid det passer å vente til vi har spart opp midler, og forbrukslån kan være et nyttig alternativ. De fleste har hørt at denne typen lån har høye renter. Det ikke alle vet, er at du har rett på skattefradrag på en del av utgiftene.

Hva er forbrukslån?

Forbrukslån er en form for lån uten sikkerhet. Det betyr at banken ikke tar pant i verdifulle eiendeler som sikkerhet for å få tilbake lånet. Da et usikret lån betyr større risiko for banken, har dette noen konsekvenser for hvilke lånebetingelser du får. Usikrede lån har generelt en høyere rentesats enn sikrede lån. Variasjonen mellom ulike tilbydere er derimot stor, så ikke alle usikrede lån er like dyre.

Du får ikke låne like store beløp når du tar opp et usikret lån, som ved et sikret lån. Noen banker tilbyr opptil 600 000 kr, men ikke alle. Generelt er summer fra 5 000 kr til 500 000 kr vanlig. Nedbetalingstid for usikrede lån er på maksimalt fem år. Unntaket er dersom du tar opp forbrukslån for refinansiering. Da kan du få nedbetalingstid på 15 år. Kombinasjonen høy rentesats, termingebyr og lave lånebeløp betyr at denne typen lån er relativt dyre. Derfor lønner det seg å betale ned lånene så raskt du har mulighet.

Hva er skattefradrag?

Skattefradrag reduserer skattegrunnlaget ditt. Dette fører videre til at du betaler mindre i skatt. Eksempler på fradrag er fradrag for BSU-sparing, betaling av fagforeningskontingent, donasjon til veldedige organisasjoner, og renteutgifter på lån. Mange tror det bare er boliglån som gir denne retten. Realiteten er at du har rett på fradrag på renter du betaler til alle kredittinstitusjoner. Dette reduserer totalkostnadene til lånet.

Forbrukslån og skattefradrag

Du har rett på skattefradrag for nesten alle renter du har betalt på forbrukslån i løpet av inntektsåret. Dette inkluderer gjeldsrenter, termingebyr og forsinkelsesrenter. Generelt har du rett på fradrag på alle kostnader som påvirker den effektive renten. I tillegg får du skattefradrag for etableringsgebyr. Dette er en engangssum enkelte banker krever ved etablering av et lån. Dersom du tok opp lån i 2019, er ikke dette fradraget relevant for inntektsåret 2020.

Per 2021 er skattebesparelsen for fradrag på lån på 22 %. Det betyr at dersom du betalte 10 000 kr i rente i 2020, har du rett på 2 200 kr mindre i beregnet skatt. Du sparer altså 2 200 kr på skatten. Det betyr ikke at det lønner seg å ha lån, men at du får redusert noen av totalkostnadene. Det er imidlertid ikke alle kostnader du får fradrag på.

Hvordan blir skattefradraget for mitt forbrukslån trukket?

Alle banker i Norge skal melde inn relevante tall til Skatteetaten. Dette inkluderer lån og renter. Gjeldsrentene du betalte skal dermed allerede være forhåndsutfylt i skattemeldingen for det året. Du er imidlertid pliktig til å sjekke at innholdet i denne er korrekt. Renteutgifter er en post det er svært smart å sjekke. Dette gjør du ved å se på post 3.3.1 i selvangivelsen.

Pass på at alle renter du har betalt er inkludert. Dette inkluderer renter på boliglån, forbrukslån, og andre lån du eventuelt har. Dersom du har betalt etableringsgebyr dette året, er det lurt å se at dette er tatt med. Gjør relevante endringer om du ser at noe er feil. Vær klar over at Skatteetaten kan kreve at du viser dokumentasjon for betalte renteutgifter. Dette er imidlertid ikke noe du automatisk må gjøre, med mindre de ber om dette.

Forbrukslån i utlandet

Dersom du har forbrukslån i en utenlandsk bank, har du også rett på skattefradrag for dette. I motsetning til norske banker, blir ikke renteutgiftene automatisk rapportert til Skatteetaten. Dette må du passe på å selv føre inn i selvangivelsen. Da skal du bruke gjennomsnittsvalutakurs fra Norges Bank for omregning av rente.

Du må ha skattbar inntekt

Skattefradrag er et fradrag fra inntektsskatt. Så lenge du betaler inntektsskatt, er rentefradrag uavhengig av inntekt. Du får altså ikke større eller mindre fradrag basert på størrelse av inntekt. Du må derimot tjene nok til at det blir beregnet inntektsskatt for å få fordelen med skattefradrag. Dette betyr at om du tar opp et lån og året etter ikke har inntekt, blir lånet i praksis dyrere.

Grense for forbrukslån

Skatteetaten har satt en grense for hvor stor rente du får fradrag på. Denne grensen er per nå en effektiv rente på 17 %. Det betyr at dersom du har et forbrukslån med større effektiv rente enn 17 %, får du ikke fradrag på alle utgifter. Du får bare fradrag opp til dette punktet. Det er store forskjeller på hvilke rente ulike tilbydere gir. Rett på fradrag er bare en grunn til å passe på at du tar opp et rimelig lån.

Fradraget gjelder for utgifter for forbrukslån du har betalt det året

Når du får skattefradrag, er dette for de utgiftene du faktisk har betalt det året. Det betyr at du ikke får skattefradrag for renteutgifter som er påløpt, men ikke betalt. Dersom du for eksempel hadde avdragsfrie måneder i slutten av 2020, vil renten fortsatt ha løpt denne tiden. Dersom du derimot ikke betalte utgiftene før 2021, får du ikke skattefradraget for disse rentene før inntektsåret 2021. Tilsvarende gjelder ved mislighold av lån. Du får kun fradrag for utgifter du har betalt gjeldende år.

Forsinkelsesrenter, men ikke inkassoutgifter

Dersom du er sent ute med en betaling på lån, får du en ekstra rente på lånet i denne perioden. Dette kalles en forsinkelsesrente. Du har rett på skattefradrag på denne på lik linje som andre gjeldsrenter. Dette med forbehold om at du har betalt renten. Dersom lånet derimot går til inkasso, har du ikke rett på noen utgifter knytt til dette.

Skattefradrag ved refinansiering

Å refinansiere dyr gjeld er generelt et lønnsomt valg. Når du gjør dette, tar du opp et nytt lån for å erstatte eksisterende lån. Når du refinansierer, har du rett på fradrag for alle merkostnadene du har ved refinansiering. Dette gjelder etableringsgebyr, men også takstvurdering om du velger å refinansiere med sikkerhet.

Avslutningsvis

Du har rett på skattefradrag på de utgiftene du har med forbrukslån. Denne prosessen skal som hovedregel skje automatisk, da alle norske banker rapporterer til Skatteetaten. Det er likevel lurt å sjekke at det som står på skattemeldingen er korrekt. Vær klar over at om du har en svært høy rente på forbrukslånet, får du ikke fradrag på alt.