I løpet av livet vil de fleste en eller annen gang ha behov for mer penger enn de har tilgjengelig der og da. Kredittkort, forbrukslån og smålån kan da være fristende, men denne type lån kan bli dyrere enn ventet. Mange nordmenn ender opp med mye større gjeld enn planlagt, og betaler store summer hver måned. Når man ser størrelsen på renteutgifter, kan det virke umulig og en gang bli gjeldsfri.

Svært mange vet ikke at de selv kan gjøre noe for å minske kostnadene på eksisterende gjeld. Dette kalles refinansiering, og er et godt alternativ for å bedre den økonomiske hverdagen.

Hva er refinansiering?

Refinansiering er når du tar opp et nytt lån for å erstatte allerede eksisterende gjeld. Dyre forbrukslån og kredittkortgjeld er eksempler på lån som det lønner seg å refinansiere. Formålet er å få bedre betingelser, og dermed mindre utgifter. Dersom du velger å refinansiere kan du velge mellom refinansiering med sikkerhet, og refinansiering uten sikkerhet. Det er fordeler med begge, men det kan være vanskelig å vite hva som passer best.

Hva betyr refinansiering med og uten sikkerhet?

Når du refinansierer, eller tar opp et lån, med sikkerhet, betyr det at långiver tar pant i eiendeler. Du stiller eksempelvis med bolig, hytte eller bil som sikkerhet for at banken skal få tilbakebetalt lånebeløp. Kausjonist kan også være aktuelt. Når du refinansierer eller tar opp lån uten sikkerhet betyr det at långiver ikke tar pant i eiendeler. Dette betyr at risiko for långiver er mye mindre for lån med sikkerhet. Valg av lånetype påvirker derfor hvilke lånebetingelser du får.

Generelle fordeler med refinansiering

Uavhengig av om du velger å refinansiere med eller uten sikkerhet, vil det være fordeler med å refinansiere. Sannsynligvis vil du ha mulighet til å senke totalkostnadene på gjelden din.

Lavere rentekostnader

Formålet med å refinansiere er å få bedre betingelser i følge Refinansiere.net. Den mest åpenbare er lavere rentesats når du erstatter dyr gjeld med et nytt lån. Kredittkortgjeld er et eksempel på lån som generelt har svært høy rentesats, og som vil lønne seg refinansiere. Hvilke rente du får vil være avhengig av långiver, i tillegg til din egen økonomiske situasjon.

Lavere gebyrkostnader

Mange tenker kanskje ikke over hvor mye de faktisk betaler bare for å ha et lån. Har du flere smålån betaler du mest sannsynlig mange termingebyr i måneden. Dette er kanskje ikke de største individuelle summene, men samlet kan dette være snakk om flere tusen i året. Med å samle alle mindre lån til ett større, vil du bare betale ett termingebyr i måneden. Dette enkle grepet vil spare penger som du kan bruke på noe annet.

Bedre kontroll over egen økonomi

Har du flere kredittkort- og forbrukslån er det lett å miste oversikten. Regningene kommer til ulike tider, og det er stor forskjell på summene. Kanskje har du mer enn nok med å sørge for at du har nok penger til hver regning. Det kan være vanskelig å vite hvor mye du faktisk betaler i renter og avdrag hver måned. Noen vet ikke hvor mye de har i totalgjeld, og i alle fall ikke når gjelden blir nedbetalt.

Dersom du velger å refinansiere får du alle lån samlet til ett. Dette betyr en regning i måneden. Da ser du lett hva du betaler i renter og avdrag, og hvor lenge det er til lånet er nedbetalt. Dette gjør det mye lettere å budsjettere og planlegge egen økonomi. Du unngår også mye stress knyttet til å ikke ha oversikt.

Fordel med refinansiering uten sikkerhet

Velger du å refinansiere uten sikkerhet kan du nyte godt av de generelle fordelene ved refinansiering, uten å måtte stille eiendel til pant. Mange har ikke mulighet til å stille egen eiendom som sikkerhet til långiver. Andre ønsker ikke. På denne måten har de fortsatt tilgang til å bedre sine lånebetingelser. Da långiver tar en større risiko, får du derimot ikke like gode betingelser som lån med sikkerhet. Det er likevel potensielt mye penger å spare.

Fordeler med refinansiering med sikkerhet

Når du velger å stille eiendel til pant for et lån, tar långiver en betydelig lavere risiko. Dette medfører flere fordeler for deg som låntager.

Enda lavere rentekostnader

Refinansiering gir generelt mulighet for lavere rentesats, men når du stiller med sikkerhet får du den laveste renten. Forskjellen eksempelvis mellom renten på kredittkortgjeld og renten på et lån med sikkerhet kan være svært stor. Dette sparer deg som låntaker mye penger, og vil minske både månedskostnader og totalkostnader. Om du velger å bruke de sparte pengene på å betale flere avdrag, vil totalkostnadene bli enda lavere. Du blir da gjeldfri raskere. Alternativt, gir det deg mer rom i økonomien til å bruke pengene på andre ting.

Mulighet for et større lånebeløp

Stiller du med sikkerhet er långiveren som regel villig til å låne ut et større beløp. Dette er ikke aktuelt for alle, da mange bare ønsker dekke eksisterende gjeld. For andre kan dette gi mulighet til å sette i gang med prosjekter som har vært utsatt grunnet trang økonomi. Uavhengig av hva du velger, har du større valgfrihet.

Mulighet for lengre nedbetalingstid

Noen vil bli gjeldfri så raskt som mulig. For andre er det viktigere ha en romslig økonomi mens de betaler ned på gjelden. Lån med sikkerhet gir som regel mulighet for lengre nedbetalingstid enn lån uten sikkerhet. Ved lengre nedbetalingstid vil du selvsagt betale mer i renter og gebyr totalt, men dette er for noen verdt det. Velger du denne typen refinansiering har du altså i større grad mulighet til å tilpasse månedsutgifter.

Er det noen ulempe med å refinansiere med sikkerhet?

Så lenge du ikke misligholder lånet ditt er der lite ulemper knyttet til å refinansiere på denne måten. Likevel er det viktig å være klar over konsekvenser før du går inn i en låneavtale. Långiver vil ha pant i din eiendel som sikkerhet for å få tilbake pengene sine. Dette betyr at skulle du misligholde lånet alvorlig, kan långiver kreve tvangssalg av eiendel.

En annen faktor er at ikke alle har tilgang til denne type refinansiering. Du må ha en eiendel som har samme eller større verdi enn lånebeløpet. Eier du bolig, men boliglånet allerede dekker 85 % av verdien, kan du ikke bruke bolig som sikkerhet.

Hva er rett for meg?

Det er klart bedre betingelser dersom du velger refinansiering med sikkerhet. Dette gjelder både totalkostnader for lån, og mulighet for fleksibilitet med lånebeløp og nedbetaling. Samtidig fører lån med sikkerhet med seg en viss risiko for eiendel som blir pantsatt. For noen er dette uaktuelt. Andre har ikke noe av tilstrekkelig verdi for at denne type refinansiering er mulig. Da kan refinansiering uten sikkerhet fortsatt gi bedre betingelser, mer kontroll og lavere kostnader.